Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1. Toestemming

Het Benelux Secretariaat-Generaal verzamelt, gebruikt of verspreidt geen persoonsgegevens zonder uw toestemming. Om die reden vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming. Door gebruik te maken van de website http://www.benelux.int, stemt u ermee in dat het Benelux Secretariaat-Generaal uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig deze bepalingen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het Benelux Secretariaat-Generaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Benelux Secretariaat-Generaal KBO-nummer: 0923971520 Adres: Regentschapsstraat 39, te 1000 Brussel

3. Waarom verzamelen wij deze informatie?

De volgende persoonsgegevens zijn verzameld: naam, voornaam, geslacht, adres, e-mail adres, organisatie, taal, foto’s, enz. Uw gegevens worden enkel en alleen voor de volgende doeleinden verzameld: - versturen van een nieuwsbrief en brochures via mail; - publicatie van foto’s in het kader van Benelux-activiteiten.

4. Voor wie zijn deze gegevens bestemd?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Benelux Secretariaat-Generaal en enkel en alleen in het kader van onze communicatie noden. Het Benelux Secretariaat-Generaal heeft ook een Instagram, Facebook en Twitter account. Uw foto’s kunnen op deze sociaal netwerken gepubliceerd worden.

5. Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden in beveiligde datacenters opgeslagen in België en Nederland.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen gedurende 2 jaar worden bijgehouden. Zij zullen na het verloop van deze termijn vernietigd worden.

7. Gebruik van cookies en andere traceertechnologie?

De site maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics). Dat doen we om op anonieme wijze informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Mogelijk worden navigatiegegevens naar het buitenland overgebracht overeenkomstig de gebruikersvoorwaarden van Google Analytics.

8. Beveiliging van uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de beveiligingsmaatregelen genomen die aangewezen zijn bij gegevensverwerkingen teneinde hun vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te verzekeren (bij het verzamelen, bewaren, overdragen en vernietigen ervan).

9. Toegang tot uw persoonlijke informatie – recht van uitwissing - klacht

U heeft het recht om toegang, rechtzetting of uitwissing van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft eveneens het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die verricht werd op basis van de toestemming die voor de intrekking ervan gegeven werd. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Contacteer ons

Voor al uw vragen in verband met uw privacyaspecten, mail naar: dpo@benelux.int. Uw vraag zal door onze data protection officer worden behandeld.